Skip to content Skip to navigation

CẬP NHẬT DS TS ĐÃ NỘP HSXT

DANH SÁCH ĐÃ NHẬN ĐƯỢC HỒ SƠ CỦA THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG - KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH
ĐHQG-HCM
 
           
STT HỌ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH ĐĂNG KÝ PHƯƠNG THỨC NGÀY NHẬN
1 Bùi Ngọc Trinh Nữ 08/02/2003 PT2 6/1/21
2 Dương Chánh Dương Nam 19/10/2003 PT2 6/4/21
3 Nguyễn Thanh Ngân Nữ 21/10/2003 PT2 6/5/21
PT2  
PT2  
4 Lê Hoàng Thanh Vy Nữ 23/04/2003 PT2 6/1/21
5 Nguyễn Mai Khanh Nữ 18/10/2003 PT6 18/5/2021
6 Đinh Vũ Hoàng Nghi Nam 10/12/2003 PT6 26/5/2021
7 Trần Ngọc Tiến Nam 24/10/2003 PT6 6/5/21
8 Phạm Tiến Khoa Nam 25/06/2003 PT6 6/5/21
9 Dương Lê Ngọc Trâm Nữ 07/10/2003 PT6 6/5/21
10 Nguyễn Bùi Trung Hậu Nam 21/04/2003 PT6 6/5/21
11 Nguyễn Thanh Sang Nam 26/01/2002 PT6 6/8/21
12 Trần Vĩnh Thụy Khánh My Nữ 30/11/2003 PT2 13/6/2021
13 Võ Trương Mỹ Hậu Nữ 20/06/2003 PT6 13/6/2021
14 Châu Minh Trí Nam 27/12/2003 PT6 13/6/2021
15 Lê Mai Phương Quyên Nữ 28/06/2003 PT6 13/6/2021
16 Nguyễn Thục Phi Nữ 08/03/2003 PT6 13/6/2021