Skip to content Skip to navigation

DANH SÁCH SINH VIÊN QLC.K2A.2022

STT MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh Giới tính
1 22403001 Lương Ngọc  An 25/07/2004 Nữ
2 22403002 Trần Việt  An 08/11/2004 Nam
3 22403003 Trịnh Thúy An 20/04/2004 Nữ
4 22403005 Nguyễn Duy Anh 06/11/2004 Nam
5 22403004 Lê Thanh Huyền  Ánh 20/09/2004 Nữ
6 22403022 Lê Quốc Bình 11/11/2004 Nam
7 22403017 Trần Thị Ngọc Châu 02/05/2004 Nữ
8 22403007 Trần Lê Hoàng  Diễm 06/03/2004 Nữ
9 22403008 Nguyễn Văn Tiến  Dũng 12/02/2003 Nam
10 22403009 Đặng Lê  Duy 13/08/2003 Nam
11 22403010 Lê Hoàng  Duy 24/03/2004 Nam
12 22403011 Phạm Thị Thanh  Duyên 01/09/2002 Nữ
13 22403012 Bùi Phan Quý  Dương 31/12/2003 Nam
14 22403013 Mai Tấn  Đạt 24/10/2002 Nam
15 22403014 Lâm Dương Trường  Hậu 04/02/2004 Nam
16 22403015 Phan Thị  Hiền 01/11/2004 Nữ
17 22403016 Đỗ Bùi Minh  Hoàng 02/01/2003 Nam
18 22403019 Lâm Chấn  Kiệt 22/06/2004 Nam
19 22403020 Võ Nguyễn Ngọc  Linh 23/10/2004 Nữ
20 22403022 Huỳnh Bá  Lộc 29/11/2002 Nam
21 22403023 Đinh Đức Mạnh 15/04/2004 Nam
22 22403024 Phạm Hoàng  Mỹ 20/06/2004 Nữ
23 22403026 Nguyễn Khánh  Ngân 03/07/2004 Nữ
24 22403027 Nguyễn Ánh  Ngọc 19/01/2004 Nữ
25 22403028 Nguyễn Võ Thảo  Ngọc 15/06/2004 Nữ
26 22403029 Trần Minh  Ngọc 24/09/2003 Nam
27 22403030 Phùng Cẩm Xuân  Nhi 07/01/2004 Nữ
28 22403031 Nguyễn Thị Hồng  Nhung 31/10/2004 Nữ
29 22403032 Lâm Thành  Phát 01/03/2004 Nam
30 22403033 Nguyễn Hà  Phúc 27/12/2004 Nữ
31 22403034 Lâm Mai  Phương 13/05/2004 Nữ
32 22403035 Nguyễn Thị Ngọc  Quyên 26/04/2004 Nữ
33 22403036 Lê Như  Quỳnh 02/01/2004 Nữ
34 22403037 Trần Trúc  Quỳnh 02/08/2004 Nữ
35 22403043 Nguyễn Thành Sang 29/12/2004 Nam
36 22403038 Trần Thanh  Sơn 26/11/2004 Nam
37 22403039 Trịnh Thái  Sơn 02/03/2000 Nam
38 22403040 Trần Tô Phú  Sỹ 01/02/2004 Nam
39 22403041 Lương Thị Ngọc  Thanh 09/10/2004 Nữ
40 22403042 Nguyễn Huỳnh Kim  Thanh 24/08/2004 Nữ
41 22403044 Lê Thị Phương  Thảo 04/04/2001 Nữ
42 22403045 Phan Vũ Ngọc  Thiện 21/09/2004 Nữ
43 22403018 Hồ Ngọc Đĩnh Thông 03/11/2004 Nam
44 22403046 Trần Diễm  Thúy 03/02/2004 Nữ
45 22403047 Đặng Ngọc  Thư 12/08/2004 Nữ
46 22403048 Nguyễn Huỳnh Thanh  Thư 10/01/2004 Nữ
47 22403049 Nguyễn Thanh  Thương 10/03/2001 Nam
48 22403050 Nguyễn Hữu  Tiến 29/07/2004 Nam
49 22403051 Nguyễn Kim  Trang 30/07/2004 Nữ
50 22403052 Trương Thị Thùy  Trang 02/08/2004 Nữ
51 22403053 Nguyễn Ngọc Phương  Trinh 03/09/2004 Nữ
52 22403054 Nguyễn Thanh  Trúc 14/09/2003 Nữ
53 22403055 Trần Đình  Trung 10/01/2004 Nam
54 22403056 Phan Anh 08/05/2004 Nam
55 22403057 Lương Thị Thùy  Tuyên 30/07/2004 Nữ
56 22403058 Nguyễn Dương Kim  Tuyền 20/07/2004 Nữ
57 22403059 Trịnh Đồng  Văn 21/01/2004 Nam
58 22403060 Đặng Trần Thảo Vy 16/02/2004 Nữ
59 22403061 Nguyễn Phương  Vy 12/12/2004 Nữ
60 22403064 Nguyễn Thị Hoàng  Yến 15/10/2004 Nữ
           
Tổng số có 60 sinh viên./.