Skip to content Skip to navigation

Quản lý công

KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM MÃ TRƯỜNG: QSH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH NĂM 2021 DANH SÁCH TS ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TRUNG BÌNH HỌC BẠ 3 NĂM THPT KẾT HỢP BÀI LUẬN VỀ NGÀNH QLC...
Thông báo Khoa Chính trị - Hành chính thông báo về việc mở cổng đăng ký phương thức ưu tiên xét tuyển thẳng (UTXT-T) và phương thức ưu tiên xét tuyển (UTXT) năm 2023 như sau: a) Thời gian mở Hệ thống: Từ 00h00 ngày Thứ 2, 15/5/2023 đến hết ngày Thứ 5,...
THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN PHƯƠNG THỨC 5 NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG "KẾT HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT VỚI BÀI LUẬN VỀ NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG - MÃ PHƯƠNG THỨC: 500"   - Chỉ tiêu: Tối đa 30% (dự kiến) - Đối tượng: + Áp dụng cho tất cả các trường THPT...
    PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NĂM 2023 (DỰ KIẾN) Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng. 1.1. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế Bộ GD&ĐT quy định năm 2023 - Mã phương thức: 301 1.2. Ưu tiên xét...
NGÀY 1/2, ĐHQG-HCM MỞ CỔNG ĐĂNG KÝ THI ĐGNL ĐỢT 1 Kỳ thi ĐGNL năm 2023 sẽ được ĐHQG-HCM tổ chức thành 2 đợt vào cuối tháng 3 và cuối tháng 5. Ở đợt 1, thí sinh sẽ có 1 tháng tham gia đăng ký dự thi, bắt đầu từ ngày 1-28/2. Thí sinh có thể đăng ký dự...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ  KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 PHƯƠNG THỨC 3 Khoa Chính trị - Hành chính thông báo về việc xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau: Chỉ tiêu: tối thiểu 30%/tổng chỉ...
Khoa Chính trị - Hành chính, ĐHQG-HCM thông báo kết quả ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THEO QUY ĐỊNH ĐHQG.HCM. => THÍ SINH NHẤP VÀO LINK SAU ĐỂ TRA KẾT QUẢ  (TRỪ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP THPT) https://www.tuyensinh.spas.edu.vn/tra-cuu-trung-tuyen...
Điểm chuẩn Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (MÃ PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN: 401) do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2022 (TRỪ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP THPT) => THÍ SINH NHẤP VÀO LINK SAU ĐỂ TRA KẾT QUẢ THI ĐGNL THEO QUY ĐỊNH CỦA ĐHQG (TRỪ ĐIỀU...
THÔNG BÁO V/v triển khai chương trình cho sinh viên vay ưu đãi để học tập với lãi suất 0% của ĐHQG-HCM, học kỳ I năm học 2021 – 2022   Nhằm hỗ trợ sinh viên ĐHQG-HCM có điều kiện hoàn cảnh khó khăn có thể trang trải một phần kinh phí trong quá...
THÔNG BÁO V/v trao học bổng cho các thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2021-2022 của Khoa Chính trị - Hành chính Nhằm triển khai chương trình học bổng thủ khoa đầu vào năm học 2021 – 2022, Khoa Chính trị - Hành chính xin thông báo về chương trình...
KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM (MÃ TUYỂN SINH: QSH) HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH ------- THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN DIỆN XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐHQG-HCM NĂM 2021 (PHƯƠNG...
  Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Tỉnh Kết quả xét duyệt bài luận Ghi chú 1 Nguyễn Kỳ  Đồng 19/08/2003 Nam Bến Tre ĐẠT...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GD&ĐT VÀ CỦA ĐHQG-HCM (PHƯƠNG THỨC 1)   Khoa Chính trị - Hành chính thông báo về việc tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và của...
1. Thông tin chung - Tên ngành: Tiếng Việt: Quản lý công Tiếng Anh: Public Management - Trình độ đào tạo: đại học - Mã ngành đào tạo: 7340403 - Thời gian đào tạo: 4 năm - Bộ môn quản lý ngành: Khoa học Hành chính và Quản trị -...