Skip to content Skip to navigation

Thông báo

KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM MÃ TRƯỜNG: QSH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH NĂM 2021 ĐIỂM TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TRUNG BÌNH HỌC BẠ 3 NĂM THPT KẾT HỢP BÀI LUẬN VỀ NGÀNH QLC (PHƯƠNG THỨC 6) Hội...
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN BẰNG PHƯƠNG THỨC ƯU TIÊN XÉT TUYỂN THEO QUY ĐỊNH ĐHQG-HCM KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM MÃ TRƯỜNG: QSH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH NĂM 2021 Hội đồng Tuyển sinh Khoa Chính trị - Hành...
  Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Tỉnh Kết quả xét duyệt bài luận Ghi chú 1 Nguyễn Kỳ  Đồng 19/08/2003 Nam Bến Tre ĐẠT...
THÔNG BÁO Về việc kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo Phương thức xét tuyển 1, 2, 6 -  Kỳ Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021    Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội đồng tuyển...
DANH SÁCH ĐÃ NHẬN ĐƯỢC HỒ SƠ CỦA THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG - KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH ĐHQG-HCM STT HỌ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH ĐĂNG KÝ PHƯƠNG THỨC NGÀY NHẬN 1...
Sáng 5/4, ĐHQG-HCM công bố kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) 2021 đợt 1 trên website https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn. Trong đó, hơn 2.700 thí sinh đạt trên 900 điểm (thang điểm 1.200). Phổ điểm thi ĐGNL đợt 1 năm 2021. Theo TS Nguyễn Quốc...
Ngày 14/1, ĐHQG-HCM công bố đề thi mẫu ĐGNL 2021 Bài thi ĐGNL tại ĐHQG-HCM chú trọng đánh giá các năng lực cơ bản để học đại học của thí sinh như: sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, xử lý số liệu, giải quyết vấn đề. Về hình thức, bài thi gồm 120 câu hỏi trắc...