Skip to content Skip to navigation

THÔNG BÁO Về việc kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo Phương thức xét tuyển thứ 6, Kỳ Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2021