Skip to content Skip to navigation

Thông tin tuyển sinh năm 2021

THÔNG TIN TUYỂN SINH

THÔNG TIN CHUNG

1. Ngành đào tạo: Quản lý công

2. Mã số trường: QSH

3. Mã số ngành: 7340403

4. Tổ hợp xét tuyển: A01 (Toán, Vật lý, Ngoại ngữ), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), C15 (Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội), C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý)

5. Đối tượng tuyển sinh: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQG-HCM.

6. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển xét tuyển): Xét tuyển

7. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước.

8. Thời gian đào tạo: 4 năm