Skip to content Skip to navigation

Tư vấn - hướng dẫn

THÔNG BÁO V/v triển khai chương trình cho sinh viên vay ưu đãi để học tập với lãi suất 0% của ĐHQG-HCM, học kỳ I năm học 2021 – 2022   Nhằm hỗ trợ sinh viên ĐHQG-HCM có điều kiện hoàn cảnh khó khăn có thể trang trải một phần kinh phí trong quá...
Sinh viên đăng nhập https://www.tuyensinh.spas.edu.vn/user/ bằng tài khoản được cấp trong Giấy báo Kết quả xét tuyển / Trúng tuyển. Hồ sơ sinh viên trực tuyến bao gồm (click vào để xem hướng dẫn): Khai báo lý lịch sinh viên...
KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM (MÃ TUYỂN SINH: QSH) HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH KHOA CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH ------- THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN DIỆN XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐHQG-HCM NĂM 2021 (PHƯƠNG...
Chính sách học bổng ngành Quản lý công năm 2021 (đang cập nhật...)
Trình tự, thủ tục xác nhận nhập họ ngành Quản lý công năm 2021 (đang cập nhật...)