Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Tuyển sinh | Khoa Chính trị - Hành chính

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Tin tức - Thông báo

    PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN NĂM 2023 (DỰ KIẾN) Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng. 1.1. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy chế Bộ GD&ĐT...